Хората я определят като най-добрата гадателка на Коран в страната. Търсят я и се надяват, че тя ще ги спаси и ще им помогне. Допитват се до Гюлизар за несполуки в брака, при проблеми със здравето, работата, любовта, при бездетие. Използва ритуали с мълчана вода и огън. Усеща, когато някой е поразен от зли сили и извършва древни арабски ритуали за пречистване. Изготвя персонална защита с муски. Ако имате нужда от съвет и помощ потърсете гадател Гюлизар на тел: 0 8 9 6 0 2 9 2 0 4